Forside Foreninger Gudbjerglund Erhverv Nyttig info Arkivet Email & Redaktion

Foreningen Gudbjerglund


Bestyrelse 2016 / 2017


Formand :

Henrik Skov Olsen, Vestergade 8, 5884 Gudme

61631799  heaso@vollsmose.dk


Næstformand:

Leif Pedersen, Præstemarken 34, 5892 Gudbjerg

27642532  helleogleifpedersen@hotmail.com


Kasserer :

Anker Jensen, Præstemarken 37 5892 Gudbjerg

2326 9727  aa.j.fille@gudbjergmail.dk


Sekretær :

Helle Jørgensen Sønderballevej 13 5892 Gudbjerg

6225 4880 gjerstrups@os.dk


Medlem:

Kirsten Frandsen Ellerup Bygade 37 5892Gudbjerg

20332536 kmorgenfrue@gmail.com


Medlem:

Preben Andersen, Stigbjergvej 4 B 5874Hesselager

20111628    preben.andersen@klintholmstrand.dk


Medlem:

Helge greve, Vandmestervej 4 5892 Gudbjerg

62252712.   birtegreve@gmail.com


Suppleant:

Arne Ploug : Sdr. Søvej 7 5884 Gudme

29718737 ap.gudme@gmail.com


Revisor:

Holger Knudsen og Helmuth Nielsen

 


Medlemskab af foreningen

Årskontingent 75 kr.

Livsvarigt kontingent 500kr.

Erhvervskont. årligt 300kr.

Indbetaling Andelskassen

bankkonto 5986 – 5000380

Evt. kontakt Anker Jensen

Tlf. 2326 9727