Forside Foreninger Gudbjerglund Erhverv Nyttig info Arkivet Email & Redaktion

Gudbjerglund


Bilag 1: Historien om Mindelunden i Gudbjerglund

Ideen til mindelunden "Gudbjerglund" opstod omkring 1920, hvor daværende forstander på Vejstrup Højskole Thøger Dissing foreslog, at man indrettede en møde- og mindeplads ved oldtidsminderne i Gudbjerg. Forslaget fik tilslutning fra mange sider, og den 9. marts 1923 stiftedes foreningen "Gudbjerglund".

Den første bestyrelse bestod af følgende medlemmer: Lærer N.J. Hansen, som blev valgt til formand, sognefoged Peder Jespersen, Gudbjerg, gdr. Knud Grøftehauge, Ellerup, gdr. Lars Jørgensen Duelund, Lakkendrup, gdr. Hans Jørgen Vesterlund, Lakkendrup, højskoleforstander Thøger Dissing, gdr. Mads P. Rasmussen, Lunde, dyrlæge Laub Nielsen, Stenstrup, gdr. Hans Kristensen, Gravvænge, fabrikant Julius Larsen, Hesselager og brygger Christen Hansen, Tved.

Foreningen købte de 4½ tdl. for 1000 kr. pr. tdl., og der blev udarbejdet en beplantningsplan af gartner Gram fra Svendborg. Den officielle indvielse af møde- og mindepladsen foregik den 18. august 1929, og i de følgende år blev pladsen brugt, når gymnastik- eller folkedanserforeninger samledes til sommerstævner, eller når der blev indbudt til folkelige møder.

I de senere år har der endvidere været afholdt friluftsgudstjenester med deltagelse af egnens sangkor, og af større arrangementer kan nævnes Stavnsbåndsspillet den 20. juni 1988, 75-års jubilæet 5. juni 1998 og År 2000-festen, hvor det 20. århundredes populærmusik fremførtes af lokale kræfter. Senest er festpladsen blevet udlejet til koncert arrangementer.

Den nuværende festplads blev udgravet i 1942. Ungdommen fra sognene omkring Gudbjerglund fulgte en opfordring til at udføre det omfattende jordarbejde, der resulterede i en forsænket, rund opvisningsbane midt på pladsen og en amfiteatralsk opbygget vold med tilskuerpladser hele vejen rundt. Festplads og talerstol blev indviet den 27. juni 1942.

Den første mindesten blev rejst i 1930 til minde om Genforeningen i 1920, og siden er andre kommet til - alle rejst til minde om mænd eller begivenheder, som har haft skelsættende betydning for egnen eller for hele Danmark.

Til daglig vedligeholdes området af en bestyrelse på 7 personer med støtte fra Svendborg Kommune samt diverse erhvervsdrivende.